Mission

Samarbejde
Dansk Dekor-Laminat A/S ønsker at være samarbejdspartner for møbel- og inventarindustrien, herunder arkitekter og designere, i forbindelse med udvikling og produktion af designmæssige og funktionelle løsninger i højtrykslaminat med udgangspunkt i kundens behov.

Kompetence
Dansk Dekor-Laminat A/S ønsker at tilbyde markedet sin unikke tekniske kompetence indenfor højtrykslaminater og til fulde leve op til markedets krav til kvalitet, kort leveringstid og høj leveringssikkerhed.

Fleksibilitet
Dansk Dekor-Laminat A/S ønsker at være organiseret således at der opnås en høj grad af fleksibilitet. Organisationen og produktions-systemerne skal indrettes efter markedets krav til hurtig omstilling og levering af færdige komponenter.
 
Ledelse
Dansk Dekor-Laminat A/S ønsker en optimal udnyttelse af medarbejdernes kompetencer og virksomhedens produktions-systemer, således at kundens behov omsættes til funktionelle løsninger.

Udvikling, design og produktion af højtrykslaminater er kerneforretningen for Dansk Dekor-Laminat A/S.

 
Dansk Dekor-Laminat A/S - Grønlandsvej 197 - DK-7100 Vejle - Tlf. +45 76 42 82 82  Fax. +45 75 82 71 21